ประกาศรายชื่อ และ กำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เลือกเข้าวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2558

จำนวนเข้าชม: 2503
พิมพ์

รายชื่อและกำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เลือกเข้าวิชาเอก

ประจำปีการศึกษา 2558

 รายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM)

 รายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)

 รายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยานอากาศ (APM)

 กำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์