ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 29 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557

จำนวนเข้าชม: 1612
พิมพ์