ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง กำหนดการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 28 (เพิ่มเติม)

จำนวนเข้าชม: 1119
พิมพ์