ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 27 ทดสอบครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 มกราคม 2557

จำนวนเข้าชม: 1187
พิมพ์