ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 27 ทดสอบครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 มกราคม 2557

จำนวนเข้าชม: 1070
พิมพ์