ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 27 ทดสอบครั้งที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2557

จำนวนเข้าชม: 1198
พิมพ์