สถาบันการบินพลเรือน ประกาศงดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันพุธที่ 15 ม.ค. 57 ถึง วันศุกร์ 17 ม.ค. 57 เนื่องด้วยสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง บริเวณ 5 แยกลาดพร้าว อันเป็นพื้นที่ใกล้สถานที่ตั้งของ สบพ.

จำนวนเข้าชม: 1385
พิมพ์