ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 26 สอบครั้งที่2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

จำนวนเข้าชม: 1197
พิมพ์