ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 25 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2556

จำนวนเข้าชม: 1222
พิมพ์