ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2556

จำนวนเข้าชม: 1433
พิมพ์