ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 มีนาคม 2556

จำนวนเข้าชม: 1361
พิมพ์