ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 23 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

จำนวนเข้าชม: 1638
พิมพ์