แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ชั้นปีที่ 2 เข้าวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนเข้าชม: 208
พิมพ์

 

         ประกาศรายชื่อนักศึกษาและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ชั้นปีที่ 2 เข้าวิชาเอก

ประจำปีการศึกษา 2563 


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM) ประจำปีการศึกษา 2563
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ “วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (ATM)”

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM) ประจำปีการศึกษา 2563
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ “วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)”

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (APM) ประจำปีการศึกษา 2563
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ “วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (APM)”

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.