ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องประกาศแจ้งขอรับ Certificate การฝึกอบรม (UPEA) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 49

จำนวนเข้าชม: 627
พิมพ์

รายละเอียดประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร (UPEA Course) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 49