การใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

จำนวนเข้าชม: 632
พิมพ์

     จากปัญหาที่นักศึกษาลืมบัตรประกันอุบัติเหตุ แล้วต้องสำรองเงินจ่ายนั้น งานพยาบาลจึงได้ประสานกับบริษัททิพยประกันภัย ได้แนวทางแก้ไข 2 วิธี ดังนี้

  1. นักศึกษาถ่ายรูปบัตรประกันไว้แสดงคู่กับบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนกับทางโรงพยาบาล
  2. นักศึกษาโหลด App. Tipinsure ของบริษัททิพยประกันภัย และกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาเพื่อเข้าถึงสิทธิของตนเองแสดงคู่กับบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนกับทางโรงพยาบาล

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.