ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 42 การทดสอบครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 และ การทดสอบครั้งที่ 2 วันที่ 12 สิงหาคม 2560

จำนวนเข้าชม: 1478
พิมพ์