ประกาศสถาบันการบินพลเรือนแจ้งผลการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (Skill Test) นายช่างภาคพื้นดิน รุ่นที่ 22 วันที่ 7 ตุลาคม 2555

จำนวนเข้าชม: 963
พิมพ์