สถาบันการบินพลเรือน กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปี ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

จำนวนเข้าชม: 2372
พิมพ์