ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับเงินประกันของเสียหายคืน เนื่องจากพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่3/2558 และ 1/2559 ประกาศครั้งที่ 2

จำนวนเข้าชม: 812
พิมพ์

 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับเงินประกันของเสียหายคืน เนื่องจากพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาติดต่อแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร ที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่แผนกการเงิน ภายในวันที่  30 มกราคม 2560 

                 โทร : 02 272 5741 ต่อ 229