แบบฟอร์มในการเปิดเผยราคากลาง

จำนวนเข้าชม: 13526
พิมพ์

    ตามที่ แผนกจัดหาได้ประกาศแบบฟอร์มในการเปิดเผยราคากลาง จำนวน 7 แบบ เพื่อให้หน่วยงานใน สบพ. ใช้สำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียด ส่งให้แผนกจัดหาพร้อมแบบอนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.