แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

สำนักงานทรัพยากรบุคคล

จำนวนเข้าชม: 6751
พิมพ์

 แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักงานทรัพยากรบุคคล


 

 การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

    ด้วยสำนักงานทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรื่อง "การบริหารจัดการความรู้(Knowledge Management : KM)" เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้พนักงานและลูกจ้างของ สบพ.ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการ

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.