แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

จำนวนเข้าชม: 15802
พิมพ์

 
สรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบิน

    ด้วย แผนกวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำสรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการบินของ  ประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับ สบพ.และจักเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป...

 

 

ท่านสามารถเลือกดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้จากหัวข้อด้านล่างนี้.-

 
  >>>ข่าวสารประจำปี 2562
  >>>ข่าวสารประจำปี 2561
  >>>ข่าวสารประจำปี 2560
  >>>ข่าวสารประจำปี 2559
  >>>ข่าวสารประจำปี 2558
  >>>ข่าวสารประจำปี 2557
   

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.