ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (ด่วนที่สุด)

จำนวนเข้าชม: 1643
พิมพ์

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (ด่วนที่สุด)

     สบพ. ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จากเดิม "วันที่ 8-9 พ.ค. 2562" เป็นวันที่ "7-8 พ.ค. 2562" จึงขอแจ้งผู้สมัครให้ทราบโดยทั่วกัน

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.