ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนเข้าชม: 6995
พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 


 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

 

          เอกสารที่ต้อง Download

             1. หนังสือสัญญาให้คำรับรองในการฝึกอบรม

             2. เอกสารใบแจ้งชำระเงินในระบบ Teller Payment 

             3. รายการตรวจหลักฐานและการชำระเงิน AVM 

             4. รายการตรวจหลักฐานและการชำระเงิน AEE 

             5. รายการตรวจหลักฐานและการชำระเงิน AMEL

             6. รายการตรวจหลักฐานและการชำระเงิน AT-AE&AT-AI 

 

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.