ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือนประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนเข้าชม: 45328
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน

ประจำปีการศึกษา 2561

-----------------------

               ด้วย สถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา  2561   โดยมีรายละเอียดดังนี้

  

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น (รอบที่ 1)

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น (รอบที่ 2)

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.