สบพ. ให้การต้อนรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
จำนวนเข้าชม: 1715
วันที่ 19เม.ย.60 ดร.กนก สารสิทธิธรรม รอง ผวก.ฝวก. พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับคณะทำงานจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโอกาสมาเตรียมความพร้อมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ สบพ. ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กรุงเทพฯ
img_0177
img_0177
Detail Download
img_0178
img_0178
Detail Download
img_0179
img_0179
Detail Download
img_0187
img_0187
Detail Download
img_0190
img_0190
Detail Download
img_0194
img_0194
Detail Download
 
 
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.