สถาบันการบินพลเรือน ศึกษาดูงาน บริษัท Lufthansa Technical Training (LTT) ประเทศเยอรมนี
จำนวนเข้าชม: 1678
วันที่13-14เม.ย.60 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผวก.สบพ. ผู้บริหาร และคณาจารย์ไปศึกษาดูงานที่บริษัท Lufthansa Technical Training(LTT)เมือง Frankfurt ละเมือง Hamburg ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมบุคลากรด้านการบำรุงรักษาอากาศยานชั้นสูงที่มีชื่อเสียงและมีความทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากว่า60ปี ตั้งอยู่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ Frankfurt ณ ท่าอากาศยานนานาชาติHamburg ประเทศเยอรมนี
ltt - frankfurt_170418_0011
ltt - frankfurt...
Detail Download
ltt - frankfurt_170418_0016
ltt - frankfurt...
Detail Download
ltt - frankfurt_170418_0017
ltt - frankfurt...
Detail Download
ltt - frankfurt_170418_0018
ltt - frankfurt...
Detail Download
ltt - frankfurt_170418_0019
ltt - frankfurt...
Detail Download
ltt - frankfurt_170418_0020
ltt - frankfurt...
Detail Download
ltt - frankfurt_170418_0022
ltt - frankfurt...
Detail Download
ltt - frankfurt_170418_0024
ltt - frankfurt...
Detail Download
ltt - hamburg_170418_0001
ltt - hamburg_1...
Detail Download
ltt - hamburg_170418_0002
ltt - hamburg_1...
Detail Download
ltt - hamburg_170418_0003
ltt - hamburg_1...
Detail Download
ltt - hamburg_170418_0004
ltt - hamburg_1...
Detail Download
ltt - hamburg_170418_0006
ltt - hamburg_1...
Detail Download
ltt - hamburg_170418_0011
ltt - hamburg_1...
Detail Download
ltt - hamburg_170418_0014
ltt - hamburg_1...
Detail Download
ltt - hamburg_170418_0017
ltt - hamburg_1...
Detail Download
ltt - hamburg_170418_0018
ltt - hamburg_1...
Detail Download
ltt - hamburg_170418_0022
ltt - hamburg_1...
Detail Download
ltt - hamburg_170418_0023
ltt - hamburg_1...
Detail Download
 
 
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.