สบพ. ศึกษาดูงาน (SAIT) – Art Smith Aero Centre Campus
จำนวนเข้าชม: 1536
วันที่ 10เม.ย.60 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผวก.สบพ. คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) – Art Smith Aero Centre Campus ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างบำรุงรักษาอากาศยานที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศแคนาดา ภายใต้โครงการความร่วมมือการศึกษาต่อและพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1
1
Detail Download
4
4
Detail Download
5
5
Detail Download
6
6
Detail Download
7
7
Detail Download
8
8
Detail Download
9
9
Detail Download
10
10
Detail Download
11
11
Detail Download
13
13
Detail Download
17
17
Detail Download
18
18
Detail Download
19
19
Detail Download
20
20
Detail Download
21
21
Detail Download
22
22
Detail Download
23
23
Detail Download
24
24
Detail Download
25
25
Detail Download
28
28
Detail Download
 
 
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.