โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
จำนวนเข้าชม: 1402
วันที่ 9เม.ย.60 ผกศ. สบพ. นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 งานศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ โดยในภาคเช้า 8.00 น.- 12.00 น. จัดให้มีกิจกรรมรังสรรงานศิลป์ไทยครั้งที่ 2 และภาคบ่าย 13.30 น.-18.00 น.จัดการแข่งกีฬาศิลปวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
1
1
Detail Download
2
2
Detail Download
3
3
Detail Download
4
4
Detail Download
5
5
Detail Download
6
6
Detail Download
7
7
Detail Download
8
8
Detail Download
9
9
Detail Download
10
10
Detail Download
11
11
Detail Download
12
12
Detail Download
13
13
Detail Download
14
14
Detail Download
 
 
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.