แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘
เข้าสู่ระบบ i-train

ข่าว สบพ.

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวการศึกษา
  3. ข่าวกิจกรรม

ข้อมูล สบพ.

ประกาศ สบพ. เรื่อง งดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมอื่นใดที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาของนักศึก
ประกาศนโยบายความปลอดภัยของสถาบันการบินพลเรือน (SAFETY POLICY STATEMENT)
ประกาศนโยบายความปลอดภัยของสถาบันการบินพลเรือน (SAFETY POLICY STATEMENT) ฉบับประกาศ ณ วันที 20
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.
feed-image
14328752
Server Time: 2020-07-06 07:00:58