ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 (วิเทศสัมพันธ์) แผนกบริการการศึกษา สำนักวิชาการ

Hits: 1983
Print