ประกาศขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร 1 สังกัดแผนกสื่อสารองค์กร สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

Hits: 859
Print