รายชื่อผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน ได้เกณฑ์มาตรฐานเเพทย์ชั้น 1 (สวบ.ทอ) รอบ ก.ค. 61

Hits: 782
Print