แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

2nd Flight Training Center (Khon Kaen)

Hits: 8087
Print

2nd Flight Training Center (Khon Kaen)

Direction

Muang District, Khonkaen Province 40000

Tel. 081-341-9557
Fax 043-235-557

 Khon Kaen Airport, Khon Kaen

 Suvarnabhumi Airport, Don Mueang International Airport

  16.46469,102.78396

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.