แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

ICAO TRAINAIR PLUS / Training Developers Course No. 2

Hits: 3256
Print

The Civil Aviation Training Center (CATC), Thailand has agreed by the International Civil Aviation Organization (ICAO) Headquarter, Canada to conduct the ICAO TRAINAIR PLUS / Training Developers Course No. 2 from 11 - 22 November, 2013. The Course will be conducted by Mr.Fernando Marrero de Armas, ICAO Accredited Instructor from Spain. For the course details, please contact Ms.Puangrat Pisutthinantakun, Chief of Aviation Human Resource Developemnt Center Tel. +66 2272 6105 or Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or http://www.icao.int/safety/TrainairPlus/Pages/Sechedule2012.aspx

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.