แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

CATC Thailand conducted the Training Developers Couse as ICAO TRAINAIR PLUS Membership Programme

Hits: 3228
Print

The Civil Aviation Training Center (CATC), Thailand had been conducted the Training Developers Course (TDC) No. 1 after successful in the ICAO TRAINAIR PLUS Programme Assessent by the ICAO Experts and became the membership since September 2012. The course had been help on 26 November - 7 December, 2012 at the Pavilion Rim Kwae Resort, Kanchanaburi Province with 8 participants from CATC Thailand, Representative from ICAO APAC, Vietnam Aviation Academy (VAA) and Malaysia Aviation Academy (MAvM).

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.