แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

Profile for Itthapatch Buranares (earth449)

  • OFFLINE
  • Rank: Administrator
  • Register Date: 01 Sep 2012
  • Last Visit Date: 08 Jul 2020
  • Time Zone: GMT +7:00
  • Local Time: 03:38
  • Posts: 10
  • Profile Views: 1642
  • Karma: 0
Time to create page: 0.11 seconds
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.