แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘
WING AWARD CEREMONY FOR MPL-3 HALF WING AWARD CEREMONY FOR AP-88, HP-42, PPL-5, 20 DECEMBER 2012. FLIGHT TRAINING CENTER, Hua Hin District, Prachuab Khirikhan, Thailand
COM_HITS 14312
img_8498
img_8498
Detail Download
img_8525
img_8525
Detail Download
img_8527
img_8527
Detail Download
img_8530
img_8530
Detail Download
img_8540
img_8540
Detail Download
img_8542
img_8542
Detail Download
img_8546
img_8546
Detail Download
img_8548
img_8548
Detail Download
img_8549
img_8549
Detail Download
img_8553
img_8553
Detail Download
img_8556
img_8556
Detail Download
img_8557
img_8557
Detail Download
img_8704
img_8704
Detail Download
img_8559
img_8559
Detail Download
img_8562
img_8562
Detail Download
img_8564
img_8564
Detail Download
img_8566
img_8566
Detail Download
img_8570
img_8570
Detail Download
img_8571
img_8571
Detail Download
img_8572
img_8572
Detail Download
 
 
Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.